Hình ảnh vầng trăng. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1859,Hinh-anh-vang-trang.tsph

Hình ảnh vầng trăng – Thích Nhật Từ
Đánh giá