Bài pháp âm Hộ Niệm Người Lâm Chung English Subtitle (Necessary Things To Guard And Care) do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Viên Thông (Oregon – Hoa Kỳ) ngày 08/11/2014 (16/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh