Bài pháp âm Hộ Niệm Người Lâm Chung English Subtitle (Necessary Things To Guard And Care) do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Viên Thông (Hoa Kỳ) ngày 08/11/2014 (16/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

BÌNH LUẬN