Hộ niệm, tống táng và siêu thoát – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tịnh xá Ngọc Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 16/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5935,Ho-niem-tong-tang-va-sieu-thoat.tsph

Hộ niệm, tống táng và siêu thoát – Thích Nhật Từ
Đánh giá