Bài pháp thoại “Hóa Giải Hận Thù” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 08/11/2009 (22/09/Kỷ Sửu) tại chùa Quang Minh (Úc Châu)

Theo lời dạy của đức Phật, tất cả mọi sự hận thù, chiến tranh, chết chóc, xuất phát từ ba nghiệp căn bản của chúng ta, từ cái gốc là ba độc tham, sân, si. Tất cả đó là sự cộng hưởng qua lại và đó là bản chất căn bản phiền não.

Download MP3

Hóa Giải Hận Thù – Thích Phước Tiến
2.2 (44%) 5 vote[s]