Bài thuyết pháp “Hóa Giải Mặc Cảm” được thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 36 tại chùa Hoằng Pháp tháng 10 năm 2005