Bài pháp thoại Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân do Thượng tọa Thích Thiện Bình thuyết giảng tại Tịnh Thất Viên Lạc (H. Châu Thành – T. An Giang)

Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân – Thích Thiện Bình
Đánh giá