Bài pháp thoại Hoa Sen Trong Bùn do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM), ngày 27-11-2012

Download MP3

Hoa Sen Trong Bùn  – Đại Đức Thích Phước Tiến

Hoa sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam. Hoa sen gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cái quy tắc loài hoa được chọn. Nó còn mang ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề tu học của chúng ta mà nó được ẩn dụ trong đó. Nhiều thơ ca quen thuộc ca ngợi về bông sen.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân

Đánh giá