Pháp âm “Hòa Thuận Là Nguồn Hạnh Phúc” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vi Phước (huyện Thốt Nốt, Cần Thơ) ngày 07/08/2008 (07/07/Mậu Tý)

Download MP3

Hòa Thuận Là Nguồn Hạnh Phúc – Thích Phước Tiến
3.3 (66.67%) 3 votes