Pháp âm “Hòa Thuận Là Nguồn Hạnh Phúc” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vi Phước (huyện Thốt Nốt, Cần Thơ) ngày 07/08/2008 (07/07/Mậu Tý)