Thầy Nhật Từ giảng tại Khóa bồi dưỡng hoằng pháp tại Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung, ngày 19/12/2008/, Chùa Khải Đoan – Tỉnh Đaklac. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2810,Hoang-phap-o-Tay-Nguyen.tsph