Học hạnh khiêm cung – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2079,Hoc-hanh-khiem-cung.tsph