Pháp thoại Học Hạnh Từ Bi Của Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2018

Học Hạnh Từ Bi Của Đức Phật – Thích Nhật Từ
4 (80%) 1 vote[s]