Pháp thoại “Học Và Hành Theo Lời Phật Dạy” do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại TIÊN LONG CỔ TỰ (Xã Mỹ Đức Tây – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang), ngày 15 Tháng 02 Năm Đinh Dậu (12/03/2017)