Hội nghị thượng đỉnh Phật Giáo Thế Giới. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11/11/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2245,Hoi-nghi-thuong-dinh-Phat-Giao-The-Gioi.tsph