Thầy Thích Phước Tiến 2016 – Hôn Nhân Bền Vững Theo Lời Phật Dạy

Bài pháp thoại được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 15/05/2016 (09/04/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến | Đại Đức Thích Phước Tiến giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung