Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5263,Hon-nhan-khac-ton-giao.tsph

Hôn nhân khác tôn giáo – Thích Nhật Từ
Đánh giá