Bài thuyết pháp Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 15 do Thầy Thích Tuệ Hải giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 13-07-2017

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 15 – Thích Tuệ Hải
Đánh giá