Bài thuyết pháp Hướng Về Tương Lai do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Quang buổi chia sẻ phật pháp trong Khóa tu bát quan trai

Hướng Về Tương Lai – Thích Thiện Thuận
2 (40%) 1 vote