Pháp thoại “Hữu Tình – Vô Tình (Vấn Đáp)” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/09/2016 tại Tu Viện Hương Vân

Hữu Tình – Vô Tình (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
4.9 (98%) 20 votes