Bài pháp thoại Hỷ Xả Hay Xỉ Vả do Thượng tọa Thích Bửu Chánh giảng trong Khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp

Hỷ Xả Hay Xỉ Vả (KTPT90) – Thích Bửu Chánh
4.8 (96%) 5 vote[s]