Im Lặng Thở Dài – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang, ngày 01/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4878,Im-Lang-Tho-Dai.tsph

Im Lặng Thở Dài – Thích Nhật Từ
Đánh giá