Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại chùa Khánh Ninh, Long An, ngày 23/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-khat-vong-song-dep/
wWw.TuSachPhatHoc.Com