Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 21/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4914,Khat-Vong.tsph

Khát Vọng – Thích Nhật Từ
Đánh giá