Bài pháp thoại Khen Chê Muôn Thuở Cuộc Đời do Thượng tọa Thích Quảng Thiện thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, ngày 14-09-2018

Khen Chê Muôn Thuở Cuộc Đời – Thích Quảng Thiện
3 (60%) 2 votes