KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN 29
Địa điểm Chùa Giác Huệ – Q.8 – Tp.HCM
Ngày 10 tháng 08 năm 2013 – 04/07 năm Quý Tỵ