Bài pháp thoại Khi Đồng Tiền Lên Ngôi do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 7, HCM), ngày 24-11-2013

Download MP3

Khi Đồng Tiền Lên Ngôi – Thầy Thích Phước Tiến

Đại Đức – Giảng Sư Thích Phước Tiến, trụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại chùa Bửu Quang. Trong thời kì suy thoái kinh tế, và Việt Nam chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng, đời sống kinh tế bị lao lung và chúng ta bị dao động trước sức mạnh của đồng tiền. Phần lớn chúng ta bị chi phối đồng tiền rất là lớn, cả những mối quan hệ tình thâm. Vậy người học phật chúng ta cần nhận định về vấn đề này như thế nào.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân

Đánh giá