Bài pháp thoại Khổ Đau Từ Một Chữ Tham do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 12/06/2018