Bài pháp thoại Khổ Hạnh do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu bát quan trai lần thứ 44

Đánh giá