Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống. Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Khánh Minh (Hoa Kỳ), ngày 13-12-2017

Download MP3

Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống – Thích Phước Tiến
4.1 (82.86%) 7 vote[s]