Bài thuyết pháp Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (H. Ia Grai – T. Gia Lai) ngày 22/12/2018

Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện – Thích Nữ Hương Nhũ
3.5 (70%) 2 vote[s]