Bài pháp thoại: Không Nhiễm Bụi Trần do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 02/12/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7013,Khong-nhiem-bui-tran.tsph