Không Nói Một Lời Nào – Phần 1/2 – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Huệ – Hoa Kỳ, ngày 04/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1462,Khong-noi-mot-loi-nao-A-.tsph

Không Nói Một Lời Nào – Phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá