Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Phước – Đà Nẵng, ngày 17/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5319,Khong-the-bai-vong.tsph