Bài pháp thoại “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 10” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Trường Hạ Ni chùa Liên Hoa (Ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình chánh, TP HCM ngày 01/07/2014 (05/06/Giáp Ngọ)

Tâm bồ đề không dễ mà có, nó phải xuất hiện từ những hạt giống lương thiện trong chúng ta qua vô lượng kiếp. Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng.

Download MP3

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 10 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote