Pháp âm Kiến Tạo Công Đức được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 27/08/2017