Thầy Nhật Từ chia sẽ về bài hát “Kiếp đỏ đen” (Nhạc: Duy Mạnh), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 3, ngày 30-4-2010.. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5403,Kiep-do-den.tsph

Kiếp đỏ đen – Thích Nhật Từ
Đánh giá