Bài pháp thoại Kiếp Tằm Nhả Tơ do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Báo Ân (X. Thiệu Vân – TP. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa), ngày 11/07/2017

Kiếp Tằm Nhả Tơ – Thích Nữ Hương Nhũ
4 (80%) 5 vote[s]