Kinh Bách Dụ 01 (Bài 1-5): Đừng dại dột nữa – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/01/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5742,Kinh-Bach-Du-01-Bai-1-5-dung-dai-dot-nua.tsph

Kinh Bách Dụ 01 (Bài 1-5): Đừng dại dột nữa – Thích Nhật Từ
Đánh giá