Kinh Bách Dụ 02 (Bài 6-9): Khi không còn gì để mất – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 9-1-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5745,Kinh-Bach-Du-02-Bai-6-9-Khi-khong-con-gi-de-mat.tsph