Kinh Bách Dụ 03 (Bài 10-13): Nền tảng và thành công – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/01/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5764,Kinh-Bach-Du-03-Bai-10-13-Nen-tang-va-thanh-cong.tsph

Kinh Bách Dụ 03 (Bài 10-13): Nền tảng và thành công – Thích Nhật Từ
Đánh giá