Kinh Bách Dụ 04 (Bài 14-18): Do hiểu sai nhân quả – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5917,Kinh-Bach-Du-04-Bai-14-18-Do-hieu-sai-nhan-qua.tsph