Kinh Bách Dụ 06 (bài 24-28): Tác hại của nhiệt tình ngớ ngẫn – P2/2 – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5937,Kinh-Bach-Du-06-bai-24-28-Tac-hai-cua-nhiet-tinh-ngo-ngan.tsph

Kinh Bách Dụ 06: Tác hại của nhiệt tình ngớ ngẫn – P2/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá