Kinh Bách Dụ 08 (bài 34 – 37): Con đường tắt – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6477,Kinh-Bach-Du-08-bai-34—37-Con-duong-tat.tsph