Kinh Bách Dụ 09 (bài 38 – 42): Cắt đứt dòng nghiệp – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 16/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6536,Kinh-Bach-Du-09-bai-38—42-Cat-dut-dong-nghiep.tsph