Kinh Bách Dụ 11 (Bài 47 – 51): Nỗ lực vượt qua nghèo và khó – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/09/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6583,Kinh-Bach-Du-11-Bai-47—51-No-luc-vuot-qua-ngheo-va-kho.tsph