Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 – 61): Tác hại của lòng tham – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 19/11/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6605,Kinh-Bach-Du-13-Bai-57—61-Tac-hai-cua-long-tham.tsph

Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 – 61): Tác hại của lòng tham – Thích Nhật Từ
Đánh giá