Kinh Bách Dụ 14 (Bài 62 – 66): Họa và phúc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6607,Kinh-Bach-Du-14-Bai-62—66-Hoa-va-phuc.tsph

Kinh Bách Dụ 14 (Bài 62 – 66): Họa và phúc – Thích Nhật Từ
Đánh giá