Kinh Bách Dụ 15 (Bài 67-71): Để có được hạnh phúc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6609,Kinh-Bach-Du-15-Bai-67-71-de-co-duoc-hanh-phuc.tsph