Kinh Bách Dụ 16 (Bài 72 – 76): Tác hại của tham lam và lừa dối – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 03/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6612,Kinh-Bach-Du-16-Bai-72—76-Tac-hai-cua-tham-lam-va-lua-doi.tsph