Kinh Bách Dụ 17 (Bài 77 – 81): Nhân quả và tha lực – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6613,Kinh-Bach-Du-17-Bai-77—81-Nhan-qua-va-tha-luc-.tsph