Kinh Bách Dụ 19 (Bài 88-93): Chớ mừng vội – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6625,Kinh-Bach-Du-19-Bai-88-93-Cho-mung-voi.tsph